Maria Radoor, kandidat til Europa-Parlamentet

Hvem er jeg

Jeg er Socialdemokrat, selvstændig, uddannet kandidat i Folkesundhedsvidenskab og så er jeg gift med Tommy, og mor til vores to dejlige piger.

Det er primært på grund af mine piger, at jeg nu har meldt mig under de politiske faner.

Når jeg tænker på deres fremtid bliver jeg oprigtigt bekymret.

Vi står midt i både en værdikamp, med krig i Europa, en klimakrise og en udfordrende geopolitisk situation, hvor den verden vi kendte, forandrer sig utrolig hurtigt.

Vi lever i dag i en verden hvor kvinders grundlæggende rettigheder trues og endda flere steder rulles tilbage. Hvor kvinder i Polen, på Malta og i dele af USA ikke længere har retten til at bestemme over egen krop. Hvor der er kvinder i Danmark og i EU der lever under udpræget social kontrol. Hver dag er der kvinder der bliver slået ihjel af deres mænd, brødre eller eksmænd.

I EU registreres der årligt over 7.000, primært børn og kvinder, som ofre for menneskehandel. Den grænseoverskridende kriminalitet skal vi til livs, og et af værktøjerne er et stærkt og samlet EU, der prioriterer benhårdt at bekæmpe menneskehandlere, men også de menneskesmuglere der profiterer på at hjælpe desperate illegale migranter hertil.

Det hverken kan eller skal vi acceptere, og det kalder på politisk handling. 

 • Socialdemokratiet skal i EU kæmpe for at sikre at vores grundlæggende rettigheder respekteres og beskyttes.
 • Og så skal vi insistere på at være stemmen for de børn og kvinder der ikke kan tale for dem selv.
 • Vi skal kæmpe for vores demokratiske værdier og støtte Ukraine alt hvad vi kan.
 • De kæmper ikke kun for deres egen frihed, men også for vores.
 • Vi skal i EU stå mere i egen ret og være uafhængig af bl.a. Rusland og Kina.
 • Børn skal ikke dø på vej over Middelhavet.­
 • Vi skal i EU have en ret­færdig ­og ­langtidssikret ­tilgang ­til ­flygtninge­ og migranter.
 • Vi kan, og­ skal ­finde ­løsninger, ­så ­vi ­kan­ hjælpe­ flere ­hurtigere ­og ­bedre,­ end­ vi ­gør ­i ­dag.­
 • Og så skal vi i EU hæve ambitionerne, når det kommer til klima, biodiversitet og miljø.
 • Vi skal fortsat skaber bæredygtig vækst, grøn omstilling og gode arbejdspladser.
 • Men også sætte mennesker før profit og bekæmper social dumping.
 • Et retfærdigt indre marked er forudsætningen for et velfungerende indre marked.

Mine tre mærkesager

EU skal prioritere klima, miljø & biodiversitet

Vi skal i EU forbyde PFAS og de miljø- og sundhedsskadelige stoffer der findes i bl.a. legetøj, make-up og møbler.

Vi skal sikre mere vild natur, biodiversitet og rent drikkevand.

Sprøjtemidler og landbrugets forbrug af kvælstof skal reduceres betydeligt. Således at vi kan genetablere livet i vores vandløb, langs kysterne og i havet.

Vi skal udfase fossile brændstoffer, udbygge det vedvarende energinet og forbedre energieffektiviseringen i hele EU.

EU skal stå vagt om menneskerettighederne, både indenfor og udenfor EU’s grænser

Vi skal undertrykkelse, vold, overgreb, menneskehandel og partnerdrab til livs.

Og sikre at vores børn kan vokse op i frihed, tryghed og lighed.

Bl.a. ved at styrke indsatsen mod den grænseoverskridende kriminalitet, digital kriminalitet og vold mod kvinder.

Vi skal indføre menneskerettighedsklausuler i alle aftaler om handel eller samarbejde med tredjelande.

EU skal styrke de ydre grænser og afhjælpe migrationsbehovet

Udviklingsbistanden til det globale syd skal investeres i initiativer, der målbart forbedrer levestandarden.

Og sikrer at flere får mulighed for at dyrke egne afgrøder, starte virksomhed eller drive andre samfundsudviklende initiativer lokalt.

Vi skal modvirke migrantstrømmene mod EU ved at sikre en stabil, økonomisk og demokratisk udvikling i nærområderne.

De bedste hilsner

Maria Radoor