Poul Erik Jensen

Præsentation af regionskandidat – Nr. 10 på den Socialdemokratiske liste

Jeg er parat til at give den en skalle i regionsrådet.

Derfor håber jeg på din opbakning, når vi skal lave den socialdemokratiske opstillingsliste.

Tryghed er et nøgleord, som har stor betydning for os alle sammen, når vi bliver syge eller kommer ud for et uheld, så skal hjælpen være der.

I regionen har vi blandt andet ansvar for, at vi har et tip top moderne sundhedsvæsen. Velfungerende sygehuse, hvor vi kan få den bedste behandling – uanset om der er tale om sygdom eller ulykker.

Tryghed er også hurtig hjælp. Det skal blive endnu bedre. Ikke mindst ved en forbedring af den præhospitale indsats. Det har naturligvis stor betydning, at ambulancen hurtigt kan være fremme. Men det er lige så vigtigt, at akutbiler eller lægebiler hurtigt kan være fremme og sikre behandling indtil ambulancen er fremme. Det skaber både tryghed og det begrænser samtidig eventuelle skader.

I regionen beskæftiger man sig også med miljøoprensning efter nogle af de store forureninger, ligesom regionerne også har indflydelse på en lang række andre områder som bl.a. uddannelse og arbejdsmarked.

Jeg håber at kunne (vil) være med at styrke Socialdemokratiet, så vi får en socialdemokratisk ledet region.

I første omgang beder jeg om din støtte til mit kandidatur. 

Giv mig din stemme – jeg lover at gøre mit bedste.

Du kan også se min video på min facebookside :

https://www.facebook.com/poulerik.jensen.794/videos/1552034494980522

Med venlig hilsen
Poul Erik Jensen

Alexander Skov Kristensen

Præsentation af regionskandidat  – Nr. 20 på den Socialdemokratiske liste

18 år gammel og bosiddende i Taps syd for Kolding. 

Til dagligt går jeg i 3.g på Kolding Gymnasium, hvor jeg er færdig som student til sommer. Trods min unge alder har jeg fået en del erfaring som del af mit politiske engagement. Det har jeg bl.a. i form af mit virke som distriktsformand i DSU-Sydjylland, medlem af DSU´s hovedbestyrelse og organiseringsudvalg. Samt tidligere som kasserer og bestyrelsesmedlem i DSU-Kolding. 

For mig er det afgørende at vi får skabt en region, der hænger sammen. Det er mit mål at vi sammen kan skabe en region, der prioriterer at sikre bedre forudsætninger for at leve og bo i Region Syddanmark. Det handler om en styrket indsats om at sikre bedre infrastruktur, bedre psykiatri og ansvarlighed omkring vores vandmiljø.

Helt konkret vil jeg sikre Region Syddanmark rykker sig på en række centrale områder. Først og fremmest er det vigtigt med en effektiv indsats udenfor de store byer. For at kunne skabe sammenhæng i regionen, er det vigtigt at vi sætter et mål om at man som und studerende på ungdomsuddannelserne rundt omkring i regionen som maksimum har 60 minutter til skole i offentlig transport. Derudover skal repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne være repræsenteret i planlægningen af bustider, så eleverne bruger deres tid mest effektivt. 

Vi skal sikre et større fokus på psykisk sårbare. Der er ingen tvivl om at det psykiske område er noget af det, der trænger til at blive kigget efter. Vi har en kæmpe opgave foran os i forhold til at tilføre psykiatrien de ekstra ressourcer, der gør at de vil kunne bidrage med den faglighed og ekspertise som de besidder. Det er inden for psykiatrien såvel som mange andre sundhedsområder afgørende med et godt samarbejde mellem kommuner og regioner, så vi på ingen måde risikerer at tabe nogen mellem to stole. Det er afgørende!

Sidst men bestemt ikke mindst vil jeg kæmpe for at Region Syddanmark tager den grønne dagsorden på sine skuldre. Et af de punkter, der er afgørende for det er vores vandmiljø. Vi har i Danmark et helt fantastisk privilegie i form af muligheden for at kunne drikke vores vand. Det er noget vi skal værne om. Vi skal i Region Syddanmark skabe en langsigtet strategi, der kan sikre at vi bevarer det fantastiske vand som vi har.

Se min video på min facebookside: 

https://www.facebook.com/101608725252091/videos/424655275461043

Venlig hilsen
Alexander Skov Kristensen