i Kolding Kommune

Byrådet

Per Bødker Andersen

Byrådsmedlem

Stående udvalg
medlem af Kulturudvalget

medlem af Seniorudvalget

Læs mere her…

Elvis Comic

Byrådsmedlem

Økonomiudvalget
medlem

Stående udvalg
medlem af socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

medlem af Teknik- og Klimaudvalget

Læs mere her…

 

Hamlaoui Bahloul

Byrådsmedlem

Stående udvalg
medlem af Arbejdsmarkedsudvalget

medlem af Kulturudvalget

medlem af Lokaldemokratiudvalget

medlem af Seniorudvalget

Poul Erik Jensen

Byrådsmedlem

Politiske hverv
2. viceborgmester

Økonomiudvalget
medlem

Stående udvalg
formand for Arbejdsmarkedsudvalget

medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget

medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget

i Kolding Kommune

De to spidskandidater

Birgitte Munk Grunnet

Mit navn er Birgitte Munk Grunnet. Jeg er 51 år og mor til Mathilde på 15 år og Cecilie på 11 år. Jeg er fra Kolding, bor nu i Vamdrup, hvor jeg flyttede tilbage til i 2008. 

Jeg er uddannet Cand. Scient. Adm. fra Aalborg Universitet. Efterfølgende har jeg arbejdet inden for arbejdsmarkedsområdet og i de senere år inden for sundhedsområdet i Region Syddanmark og i Kolding Kommune. Jeg har haft div. tillidshverv som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant.

Jeg er rundet af en Socialdemokratisk aktiv familie og politik er en del af mit dna. 

Jeg har et stort socialt hjerte – både når det gælder børn, unge og ældre – og handicappede. Jeg har bl.a. være med til at sætte fokus på de unges vilkår i fritiden, hvilket bl.a. resulterede i en ungdomsfestival sidste år sammen med Ungdomsskolen. Der kører stadig en proces med ungdomsskolen – med fokus på det gode unge liv.

Jeg er medlem af skolebestyrelsen i Vamdrup, hvor vi hele tiden arbejder på at skabe en endnu bedre skole, der skal favne alle. 

Jeg er engageret og elsker at udfordre og skubbe på rammerne for at skabe gode livsbetingelser – og så er jeg vedholdende. 

Hvad får du med, hvis jeg er din Borgmesterkandidat?

Jeg vil arbejde for:

  • Større bosætning i Kolding Kommune ved at arbejde for:
  • Større sammenhængskraft i hele Kolding Kommune, men også i de dele hvor vi bor,- så vi oplever, at vi har indflydelse på vores hverdag og det liv vi lever,
  • Gode betingelser for vores børn i institutioner, skoler og i fritiden – så vi skaber livsduelige unge og voksne,
  • Fortsat udvikling af vores uddannelsesinstitutioner,
  • Fortsat udvikling af de særlige kulturelle tilbud vi har
  • Gode rammer for erhvervslivet.

Filip Bekic

Jeg er 25 år og bor i Kolding med min forlovede Camilla. Jeg er uddannet pædagog og arbejder til daglig som pædagog på Harte Skole, hvor jeg også er tillidsrepræsentant. Jeg er desuden fodboldtræner og konsulent i Harte G&IF. Jeg har været formand for DSU Kolding fra 2017-2019 og blev i 2019 valgt til fællesledelsesformand. Ud over mit arbejde i partiet er jeg næstformand i menighedsrådet i Sct. Michaels Kirke og så er jeg aktiv i Europabevægelsen og Nyt Europa. 

Hvad får du med, hvis jeg er din Borgmesterkandidat?

Jeg tror på, at jeg kan stå i spidsen for gruppen af Socialdemokratiske kandidater til kommunalvalget den 16. november 2021, og jeg tror på, at jeg kan sikre fremgang og et nyt flertal i Kolding byråd.

Hvis vi skal sikre fremgang i Socialdemokratiet, kan spidskandidaten ikke gøre det alene. Der er brug for stærke kandidater, og der er brug for, at kandidaterne i fællesskab er synlige og arbejder sammen. Derfor vil jeg også stille krav til vores kandidathold. Hvis man stiller op for Socialdemokratiet, stiller man først og fremmest op for partiet og for at sikre en ny politisk retning i Kolding Kommune.

Jeg ved, jeg kan samle partiet, og jeg ved, at jeg kan stå i spidsen for en ny profil og et troværdigt alternativ til det nuværende byrådsflertal. Jeg vil kæmpe for bedre velfærd i en grønnere kommune. Vi skal turde at investere mere i mennesker i alle aldre, det er det, der har gjort vores samfund til et af de rigeste og lykkeligste i verden. Derudover skal vores kommune gå forrest i kampen om den grønne omstilling.