i Kolding Kommune

Byrådet 2022-2025

Birgitte Munk Grunnet

Byrådsmedlem
2022-2025

Hamlaoui Bahloul

Byrådsmedlem
2022-2025

Filip Bekic Bladt

Byrådsmedlem
2022-2025

Folmer Krogh

Byrådsmedlem
2022-2025

Poul Fremmelev

Byrådsmedlem
2022-2025

Birgitte Munk Grunnet – Spidskandidat

Mit navn er Birgitte Munk Grunnet. Jeg er født i 1968 og mor til Mathilde og Cecilie. Jeg er fra Kolding, bor nu i Vamdrup, hvor jeg flyttede tilbage til i 2008. 

Jeg er uddannet Cand. Scient. Adm. fra Aalborg Universitet. Efterfølgende har jeg arbejdet inden for arbejdsmarkedsområdet og i de senere år inden for sundhedsområdet i Region Syddanmark og i Kolding Kommune. Jeg har haft div. tillidshverv som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant.

Jeg er rundet af en Socialdemokratisk aktiv familie og politik er en del af mit dna. 

Jeg har et stort socialt hjerte – både når det gælder børn, unge og ældre – og handicappede. Jeg har bl.a. være med til at sætte fokus på de unges vilkår i fritiden, hvilket bl.a. resulterede i en ungdomsfestival sidste år sammen med Ungdomsskolen. Der kører stadig en proces med ungdomsskolen – med fokus på det gode unge liv.

Jeg er medlem af skolebestyrelsen i Vamdrup, hvor vi hele tiden arbejder på at skabe en endnu bedre skole, der skal favne alle. 

Jeg er engageret og elsker at udfordre og skubbe på rammerne for at skabe gode livsbetingelser – og så er jeg vedholdende.  

Jeg vil arbejde for:

 • Større bosætning i Kolding Kommune ved at arbejde for:
 • Større sammenhængskraft i hele Kolding Kommune, men også i de dele hvor vi bor,- så vi oplever, at vi har indflydelse på vores hverdag og det liv vi lever,
 • Gode betingelser for vores børn i institutioner, skoler og i fritiden – så vi skaber livsduelige unge og voksne,
 • Fortsat udvikling af vores uddannelsesinstitutioner,
 • Fortsat udvikling af de særlige kulturelle tilbud vi har
 • Gode rammer for erhvervslivet.

Hamlaoui Bahloul

 Mit navn er Hamlaoui Bahloul Jeg er en 55 år, Jeg er gift med Birgit Uth og vi har fire skønne børn. Jeg arbejder til dagligt som Tolk i primært samarbejde med myndighederne. Jeg har nu siddet i Byrådet gennem 3 år, og jeg syntes det har været så spændende, at jeg har mod på at fortsætte 4 år endnu, hvis vælgerne syntes dette. Jeg sidder i 4 rigtig spændende udvalg, herunder Arbejdsmarkedsudvalget, Kulturudvalget, Seniorudvalget, samt Lokaldemokratiudvalget

Udviklingen af vores kommune skal tilbage på sporet

Kolding kommune ligger centralt i landet og vi kan og skal gøre os endnu mere attraktive for folk, der ønsker natur, ro, gode skoler, uddannelsessteder og et rigt lokalsamfund.

Mit hjerte brænder for at skabe bedre forhold inden for, arbejdsmarked, integration, børn, unge og ældre. Jeg har en del erfaringer fra både politisk- og bestyrelsesarbejde, som jeg kan trække på i min næste valgperiode. Dette bidrager med at jeg kan sikre god dialog og samarbejde med borgerne, i partiforeningen, i gruppen og ikke mindst i byrådet

Hamlaoui Bahloul
Bopæl: Kolding
Født: 1965
Mail: Tolk@mail.com
Telefon: 22380418

Filip Bekic Bladt

Jeg bor til dagligt i Seest med min kone Camilla og vores hund Karlo. Jeg er uddannet pædagog i Kolding i 2019 og arbejder på Harte Skole. Tidligere har jeg været tillidsrepræsentant, formand i vores DSU afdeling, kritisk revisor i BUPL, samt formand for bestyrelsen i Socialdemokratiet i Kolding kommune. I dag er jeg udover mit arbejde, også engageret i menighedsrådet i Sct. Michaels kirke som sekretær.

I politik er det afgørende for mig, at skabe gode muligheder og rammer for borgerne i kommunen. Lige meget i hvilken fase i livet man befinder sig i, skal der være plads til alle i vores kommune.

Derudover er jeg meget optaget af udviklingen i vores kommune. Kommunen skal vækste, men ikke for enhver pris. Vi må ikke gå på kompromis med visioner og ambitioner, for så går vi på kompromis med helheden. Helheden er afgørende, for at vi har en kommune vi kan være stolte af. Kolding er en lille brik i den store verden og derfor er det vigtigt at samarbejde både nationalt og internationalt. Vi skal gå forrest i arbejdet for at nå, de ambitiøse nationale og internationle mål på klima og naturområdet.  

Kolding er en fantastisk kommune, men det forpligter også. Hvis vi også i fremtiden skal være et godt sted at bo, kræver det mere fokus på de tre bundlinje. Den Økonomisk-, sociale- og grønne bundlinje. Hvis vi hele tiden arbejder ud fra disse principper, tror jeg også vi får en bedre og mere bæredygtig kommune. 

Filip Bekic Bladt
Bopæl: Kolding
Født: 06.01.1995
Mail: fbekic@hotmail.com
Tlf.: 25 60 72 82

Folmer Krogh

Da jeg stiller op til kommende byrådsvalg, er her en lille præsentation af mig selv. Mit navn er Folmer Krogh, jeg er 62 år gammel og gift med Lene på 29. år, sammen har vi en søn og en datter, som har beriget os med 4 børnebørn.

I min fritid har jeg en lille massageklinik på Pulzion i Kolding.

Jeg er født og opvokset på Knud Hansens vej i Sydvest Kvarteret i et socialdemokratisk hjem. Både min mor og far har været tillidsvalgte, så mit socialdemokratiske DNA er i orden, min gamle far Arne krogh stillede også op til et byrådsvalg i tidernes morgen, dog uden at blive valgt ind.

Min skolegang havde jeg på Riis Toft Skole, og efter endt 9. klasse i 1973 startede jeg først som arbejdsdreng og sidenhen lærling ved Laurids Knudsens maskinfabrik.

Jeg blev udlært i 1978 og allerede i 1981 blev jeg tillidsvalgt for de faglærte på fabrikken.

Tillidshvervene har fulgt mig hele mit voksenliv, hvor jeg også har taget min tørn i de forskellige idrætsforeninger, som jeg har været medlem af, både som træner og deltaget i det organisatoriske arbejde.

Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i mange år, og stemt på partiet i endnu flere.

I 2017 stillede jeg op til byrådsvalget, hvor jeg fik et meget fint personligt valg.

Hvis jeg er så heldig, at blive valgt ind i det nye byråd vil jeg gerne lægge mine kræfter i Idræt og Kultur, arbejde for de socialt udsatte (dem som ikke siger noget i debatten), kæmpe for at skabe bedre vilkår til udviklingshæmmede og deres pårørende, boligområdet og meget mere.

Ligeledes skal der kæmpes med næb og klør, for at få videregående uddannelser til Kolding. Her tænker jeg, trekantområdet har den største koncentration af industrivirksomheder i Danmark, så vi skal da have ingeniøruddannelser til Hansenberg, IBA og Designskolen, gerne i samarbejde med DTU. Det kan ikke passe vores unge mennesker skal til Aarhus, Odense eller andre større byer for at uddanne sig. Hvis vi først får videregående uddannelser til byen, er der også stor sandsynlighed for, at de bliver boende i området, vi kunne jo godt bruge mange flere tilflytter til vores by.

Jeg vil arbejde for et bredt samarbejde i de nye byråd sammen med de andre nyvalgte medlemmer fra Socialdemokratiet.

Jeg stiller mig gerne op til evt. spørgsmål, hvor jeg kan kontaktes enten på mobil eller mail.

Folmer Krogh
Bopæl: Kolding
Født: 1958
Mail: follekrogh@gmail.com
Tlf.: 25 60 72 82

Poul Fremmelev

Jeg blev i nov. 2021 valgt første gang til byrådet i Kolding Kommune. I perioden 2018-2021 var jeg Regionsrådsmedlem i Syddanmark.

Jeg har følgende udvalg og hverv i kommunalbestyrelsen:

 • Næstformand i Udvalget for Sundhed og Fritid
 • Næstformand i Børne og Unge-udvalget (anbringelser og samvær)
 • Medlem af Seniorudvalget
 • Medlem af Udvalget for Social Bæredygtighed
 • Medlem af Fritidsrådet
 • Bestyrelsesmedlem i Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum
 • Bestyrelsesmedlem i Fælleskøkkenet ELBO I/S
 • Stemmeberettiget medlem af Foreningen EU og internationalt samarbejde i Syddanmarks

Jeg er rigtig glad for mit arbejde i kommunalbestyrelsen og vores arbejde i den Socialdemokratiske gruppe. Det er et stort og ret omfattende arbejde, at sætte sig ind i de mange dagsordener og tilhørende bilag. Vi er i gruppen gode til at hjælpe hinanden med specialviden, fra vores civile arbejde eller fritidsinteresser.

Med et helt arbejdsliv i skoleverdenen og 25 år som skoleleder, så har jeg naturligvis stor viden og erfaring på dette område. I min fritid har jeg siden 1979 været træner/leder i Kolding KFUM Atletik og Motion, så jeg kender store dele af idrætsverdenen godt.

Jeg forsøger, at møde op til så mange arrangementer som muligt, både for at få mere viden, men også for at repræsentere Socialdemokratiet.

Poul Fremmelev (1957)
Hjarupvej 46E, Vonsild  6000 Kolding  28551539
poulfremmelev@gmail.com                          
se video på:    https://www.facebook.com/poul.fremmelev