i Kolding Kommune

Bestyrelsen

Peter Pørksen

Peter Pørksen

Fællesledelsen formand

Torvet 23,1.tv 6580 Vamdrup. Tlf. 60225969

peterpoerksen@gmail.com

Jane Bødskov Petersen

Jane Bødskov Petersen

Fællesledelsen kasserer

Jens Kraag Henriksen

Jens Kraag Henriksen

Bestyrelsesmedlem

Anni Aarestrup

Anni Aarestrup

Suppleant

Bjørn Laursen

Bjørn Laursen

Kredsformand Nord

Østergade 109A, 6580 Vamdrup

tlf 41653333

bjoernlaursen@gmail.com

Daniel Søvad Madsen

Daniel Søvad Madsen

Kasserer Nord

Nico M. Schmidt

Nico M. Schmidt

Bestyrelsesmedlem Nord

Vakant

Vakant

Suppleant Nord

Preben Nielsen

Preben Nielsen

Kredsformand Syd

Sct. Knuds Vej 62, 6000 Kolding

tlf 40612593

thomasenognielsen@mail.dk

John Jespersen

John Jespersen

Kasserer Syd

Maria Marqard Radoor

Maria Marqard Radoor

Bestyrelsesmedlem Syd

Lars Jørgen Holmberg Frandsen

Lars Jørgen Holmberg Frandsen

Suppleant Syd

Generalforsamling – Beretning fra Fællesledelsen for Socialdemokratiet i Kolding Kommune.

v/ Fællesledelsesformand Peter Pørksen.

Et år er nu gået siden sidste generalforsamling, og det giver anledningen til et tilbageblik på året der gik! Der har været gode stunder, og udfordringer som vi har været igennem det sidste års tid.

Foråret 2022 bød på noget ganske særligt! Christian Rabjerg Madsen blev udnævnt til Bolig- og Indenrigsminister og er dermed den første minister i socialdemokratiet koldings historie! Det fejrede vi med mindeplade til vores flotte røde fane!

Men ikke kun Christian skulle fejres! Flere andre politikere i vores forening skulle/skal foreviges for fremtiden, så vi kan minde vores efterkommer om den indsats og det fundament hvorpå vores socialdemokratiske idealer er bygget på.

Derfor blev turen til Christiansborg også lidt mere speciel da medlemmerne fik en rundvisning i bolig- og indenrigsministeriet beliggende i Stormgade. Vi fik overrakt Christian en fornem buket på hans nye kontor.

Rygterne om et kommende folketingsvalg begyndte så småt at røre på sig i sommerperioden.

Sammen med Christian Rabjerg Madsen, kampagneleder Alexander Skov Kristensen, Bestyrelsen og aktivitetsudvalget påbegyndte vi de nødvendige forberedelser. Der skal lyde en ekstraordinært tak til alle de frivillige som hjalp med alt mellem himmel og jord, fra de små til de helt store opgaver.  der er velvilje og drivkraft som mange partiforeninger ville være grønne af misundelse over. Når vi nu nævner farven grøn, så kunne man mærke hvor stor en del det fyldte, hos de mange mennesker vi var i dialog med under valgkampen. Både på gaden og ved dør til dør samtaler. Den grønne omstilling er også et kernepunkt på dagsordenerne i vores byrådsgruppe.

Den nuværende byrådsgruppe er ledet af vores stærke spidskandidat Birgitte Munk Grunnet, som sammen med Filip Bekic, Poul Fremmelev, Hamlaoui Bahloul og Folmer Krogh har dannet rammen for den fremtidige socialdemokratiske politik i Kolding! Man mærker som fællesledelse hvor meget vores medlemmer brænder for den lokale og landsdækkende politik. Emner som ældreområdet, Grøn energi , skoleområdet, miljø, velfærdssektorens medarbejders problemer.

Jeg er personligt tryg ved vores byrådsgruppe som hver og en har noget de virkelig brænder for! Man mærker i den grad entusiasmen når man falder i snak om sport, grøn omstilling, ældreområdet, integration osv. Det er dog utrolig betryggende at når det kommer til at arbejde som én samlet gruppe for at føre den socialdemokratiske politik ud i livet. Ja så er enigheden og samarbejdsviljen til at føle! 

I regionen har Poul Erik Jensen kæmpet en kamp for de sociale værdier som er vores hjerte nær tak for det Poul Erik! I oktober blev Poul Erik udnævnt til formand for miljøudvalget tillykke med valget.

Formand for Kreds Syd, Kreds Nord og Fællesledelsen er med jævne mellemrum inviteret til orientering med regionens øvrige formænd, og hovedbestyrelsesmedlemmer. Her bliver der snakket intern politik og de evt. udfordringer og opgaver som er i udsigt. Bl. a. skal vi her i det nye år mødes med statsminister Mette Frederiksen til nytårs møde. Her kan vi blandt andet stille Statsministeren spørgsmål og få en sludder med vores kollegaer rundt om i landet.

Det er ingen hemmelighed at socialdemokratiet og fagforeningerne har et parløb og samarbejde siden de begge blev stiftet tilbage i 1870’erne. Derfor er det vigtigt at vi her 150 år efter stadig holder det venskab vedlige!  Derfor ser jeg det også som en af de opgaver for 2023 at smede den kæde stærkere, og mere robust. Det bliver nok ikke helt som i det helt gode gamle dage! Men vi skal tilbage til et langt mere tæt samarbejde lokalt! Også set i lyset af den verserende bededags sag. Fagbevægelsens hovedorganisation har været ude med riven, og kløften mellem Socialdemokratiet, og fagbevægelsen ser ud til desværre at blive større.

Den 17. september deltog de kongresdelegeret i årsmødet som blev afholdt i Aalborg. Det var en stærk tale som statsministeren præsenterede. Der blev talt til hjertet, til sjælen og til forstanden. Budskabet var klart, Danmark skal igennem inflationen, og energikrisen. De kongresdelegeret fik muligheden for at deltage i “workshops” hvor man sammen med en minister fik muligheden for at høre hvad der rør på sig og chancen for mere dybdegående spørgsmål. Aften blev traditionen tro afholdt med sjove indlæg, livemusik og muligheden for at en uformel snak om politik henover bordet.

Desværre fik vi den triste besked at vores æresmedlem Børge Axel var sovet stille ind. Æret være hans minde og hans arbejde for den socialdemokratiske politik!                   Ved bisættelsen var vores fanebærer Finn var til stede sammen med Grethe fra aktivitets udvalget, som havde sørget for en flot bårebuket til den sidste rejse.

Til sidst vil jeg gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer for det gode samarbejde der har været det sidste års tid. Man fornemmer virkelig hvor meget folk brænder for den socialdemokratiske politik og ånd. Der er mange gode ideer, og opgaver på tegnebrættet for 2023. Vi står over for en gevaldig opgave med medlemshvervningen her i Kolding. Det bliver et af de centrale omdrejningspunkter for 2023.

Sammen med bestyrelsen, byrådsgruppen, regionen og MF har vi sat en ny medlems kampagne i søen. Ny flyers er tænkt som spydspids. Den skal uddeles når vi er ude på gader og stræder, samt når vi taler med borgere. Jeg kan vist godt løfte lidt af sløret og afsløre at der vil blive medlems- politiske møder ude i oplandet, og her i kolding. Vores dygtige politikere har allerede forberedt sig på de emner der skal orienteres om.

Her håber vi på at kunne få lokale ildsjæle ind over både dem som idag er medlem og dem som ikke er.

Jeg vil slutteligt gerne sætte fokus på at socialdemokratiet Kolding kæmper den socialdemokratiske politik på mange fronter! Selvom den landspolitiske politik for tiden er lidt højspændt så er der både regional og lokalpolitik som stadig har brug for støtten fra vores medlemmer.

Tak for 2022!