i Kolding Kommune

Kandidater til regions- og byrådet

Kandidatlisten er klar til KV21

Socialdemokratiet i Kolding opstiller 14 kandidater til kommunalvalget 2021. Spidskandidaten er allerede valgt i efteråret, hvor Birgitte Munk Grunnet blev valgt og hun står i spidsen for socialdemokraterne til kommunalvalget i Kolding Kommune.

Over de sidste tre uger har listen været til urafstemning blandt Socialdemokratiets medlemmer, der har valgt nedenstående rækkefølge. Socialdemokratiet opstiller sideordnet. Der er afgivet 199 antal stemmer hvoraf 4 var blanke.

Listen repræsenterer erfarne og nye kandidater fra hele Kolding kommune – nord, syd, øst og vest – og udgør et stærkt kandidatfelt. Listen repræsenterer både offentlig- og privatansatte med stor variation i uddannelse og beskæftigelse. Helt sikkert en liste, der afspejler alle os der bor i Kolding.

Listen har 4 kvinder og 10 mænd – alle med stor viden om og indsigt i de socialdemokratiske værdier og afgørende kommunale områder som børn, skole/uddannelse, klima, socialområde/psykiatri, kultur/idræt og ældrepleje. Derudover er alle optagede af og har fokus på særlige emner, der omfatter hele Kolding kommune som trafik, byudvikling, havn, økonomi, cykelstier m.m.

Spidskandidat, Birgitte Munk Grunnet, er allerede i gang med at samle og udvikle det socialdemokratiske team, A-holdet, så det fremstår individuelt og kollektivt  som et stærkt og handlekraftigt team.

Alexander Skov Kristensen

Kolding
Stiller op til regionsrådet

Nr. 1 på opstillingslisten

Birgitte Munk Grunnet

Vamdrup
Stiller op til byrådet

Nr. 12 på opstillingslisten

Bjarne Stolten Thomsen

Kolding
Stiller op til byrådet

Nr. 7 på opstillingslisten

Elvis Comic

Kolding
Stiller op til byrådet

Nr. 2 på opstillingslisten

Filip Bekic Bladt

Kolding
Stiller op til byrådet

Nr. 6 på opstillingslisten

Folmer Krogh

Kolding
Stiller op til byrådet

Nr. 9 på opstillingslisten

Gerrit Toet

Stenderup/Bjert
Stiller op til byrådet

Nr. 10 på opstillingslisten

Gitte Guldberg Spanier

Vamdrup
Stiller op til byrådet

Nr. 13 på opstillingslisten

Hamlaoui Bahloul

Kolding
Stiller op til byrådet

Nr. 14 på opstillingslisten

Jacob Bøegh

Kolding
Stiller op til byrådet

Nr. 8 på opstillingslisten

Jane Bødskov Pedersen

Kolding
Stiller op til byrådet

Nr. 11 på opstillingslisten

Michael Jørgensen

Lunderskov
Stiller op til byrådet

Nr. 5 på opstillingslisten

Per Bødker Andersen

Kolding
Stiller op til byrådet

Poul Erik Jensen

Vamdrup
Stiller op til regionsrådet

Nr. 3 på opstillingslisten

Poul Fremmelev

Kolding/Christiansfeld
Stiller op til byrådet

Nr. 4 på opstillingslisten

Vibeke Boisen Brandhof

Kolding
Stiller op til byrådet

i Kolding Kommune

Spidskandidaten

Birgitte Munk Grunnet – Spidskandidat

Mit navn er Birgitte Munk Grunnet. Jeg er 51 år og mor til Mathilde på 15 år og Cecilie på 11 år. Jeg er fra Kolding, bor nu i Vamdrup, hvor jeg flyttede tilbage til i 2008. 

Jeg er uddannet Cand. Scient. Adm. fra Aalborg Universitet. Efterfølgende har jeg arbejdet inden for arbejdsmarkedsområdet og i de senere år inden for sundhedsområdet i Region Syddanmark og i Kolding Kommune. Jeg har haft div. tillidshverv som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant.

Jeg er rundet af en Socialdemokratisk aktiv familie og politik er en del af mit dna. 

Jeg har et stort socialt hjerte – både når det gælder børn, unge og ældre – og handicappede. Jeg har bl.a. være med til at sætte fokus på de unges vilkår i fritiden, hvilket bl.a. resulterede i en ungdomsfestival sidste år sammen med Ungdomsskolen. Der kører stadig en proces med ungdomsskolen – med fokus på det gode unge liv.

Jeg er medlem af skolebestyrelsen i Vamdrup, hvor vi hele tiden arbejder på at skabe en endnu bedre skole, der skal favne alle. 

Jeg er engageret og elsker at udfordre og skubbe på rammerne for at skabe gode livsbetingelser – og så er jeg vedholdende.  

Jeg vil arbejde for:

 • Større bosætning i Kolding Kommune ved at arbejde for:
 • Større sammenhængskraft i hele Kolding Kommune, men også i de dele hvor vi bor,- så vi oplever, at vi har indflydelse på vores hverdag og det liv vi lever,
 • Gode betingelser for vores børn i institutioner, skoler og i fritiden – så vi skaber livsduelige unge og voksne,
 • Fortsat udvikling af vores uddannelsesinstitutioner,
 • Fortsat udvikling af de særlige kulturelle tilbud vi har
 • Gode rammer for erhvervslivet.

Alexander Skov Kristensen

Præsentation af regionskandidat  – Nr. 20 på den Socialdemokratiske liste

18 år gammel og bosiddende i Taps syd for Kolding. 

Til dagligt går jeg i 3.g på Kolding Gymnasium, hvor jeg er færdig som student til sommer. Trods min unge alder har jeg fået en del erfaring som del af mit politiske engagement. Det har jeg bl.a. i form af mit virke som distriktsformand i DSU-Sydjylland, medlem af DSU´s hovedbestyrelse og organiseringsudvalg. Samt tidligere som kasserer og bestyrelsesmedlem i DSU-Kolding. 

For mig er det afgørende at vi får skabt en region, der hænger sammen. Det er mit mål at vi sammen kan skabe en region, der prioriterer at sikre bedre forudsætninger for at leve og bo i Region Syddanmark. Det handler om en styrket indsats om at sikre bedre infrastruktur, bedre psykiatri og ansvarlighed omkring vores vandmiljø.

Helt konkret vil jeg sikre Region Syddanmark rykker sig på en række centrale områder. Først og fremmest er det vigtigt med en effektiv indsats udenfor de store byer. For at kunne skabe sammenhæng i regionen, er det vigtigt at vi sætter et mål om at man som und studerende på ungdomsuddannelserne rundt omkring i regionen som maksimum har 60 minutter til skole i offentlig transport. Derudover skal repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne være repræsenteret i planlægningen af bustider, så eleverne bruger deres tid mest effektivt. 

Vi skal sikre et større fokus på psykisk sårbare. Der er ingen tvivl om at det psykiske område er noget af det, der trænger til at blive kigget efter. Vi har en kæmpe opgave foran os i forhold til at tilføre psykiatrien de ekstra ressourcer, der gør at de vil kunne bidrage med den faglighed og ekspertise som de besidder. Det er inden for psykiatrien såvel som mange andre sundhedsområder afgørende med et godt samarbejde mellem kommuner og regioner, så vi på ingen måde risikerer at tabe nogen mellem to stole. Det er afgørende!

Sidst men bestemt ikke mindst vil jeg kæmpe for at Region Syddanmark tager den grønne dagsorden på sine skuldre. Et af de punkter, der er afgørende for det er vores vandmiljø. Vi har i Danmark et helt fantastisk privilegie i form af muligheden for at kunne drikke vores vand. Det er noget vi skal værne om. Vi skal i Region Syddanmark skabe en langsigtet strategi, der kan sikre at vi bevarer det fantastiske vand som vi har.

Se min video på min facebookside: 

https://www.facebook.com/101608725252091/videos/424655275461043

Venlig hilsen
Alexander Skov Kristensen

Bjarne Stolten Thomsen

“Valget er afgjort – Kolding får ny socialdemokratisk borgmester”

Det er den overskrift, jeg håber på!
Når jeg går ind i politik skyldes det, at vi i Kolding har brug for at få et politisk skifte. Vi skal prioritere kernevelfærden og have stoltheden tilbage.

I min familie har det altid været naturligt at indgå i fællesskaber med social forståelse. Som barn og ung var jeg aktiv bryder. Derfor var det naturligt, at jeg blev frivillig træner og leder i klubben. Igennem årene har jeg haft ledende poster inden for KIF brydning, Danmarks Brydeforbund, Kolding Idrætsforening, flere støtteforeninger og en erhvervsklynge, ligesom jeg har været deltagere i en række netværk. Nu er jeg bl.a. kasserer i Kolding Nord. Vi har brug for at samle os som et stærkt team, så vi når målet. Jeg vil gerne bidrage med mine styrker, så jeg håber på din stemme.

Kursskifte
I byrådet er der brug for et kursskifte, hvor det tydeligt fremgår, hvilke dele af Koldings budget vi som parti støtter og hvor vi ikke støtter beslutningerne.

Visioner 
Der er brug for at byens langsigtede udvikling bygger på et bredt grundlag via en demokratisk proces som byen og borgerene er involveret i og forstår. 

Fællesskab
Vi skal ikke viske de politiske forskelle ud men tydeliggøre de forskelle, der ligger bag et forlig. Det styrker den fælles forståelse og fællesskabet i stedet 

Karriere
Jeg har mere end 35 års viden og erfaring som lærer, leder og chef med at skabe udvikling og forandringer. Det er noget jeg mener vi har stor brug for i Kolding efter 12 år med borgelig ledelse med Venstre.

Erfaringer
Jeg har erfaring med organisationsudvikling, uddannelse og udvikling af mennesker og fællesskaber. Jeg har en bred erfaring med og viden om erhvervsuddannelser, brobygning med folkeskolen, forberedende uddannelse og udvikling af tilbud til unge uden for arbejdsmarkedet.  Kompetencer jeg nu bruger i min virksomhed.

Bjarne Stolten Thomsen
Bopæl: Kolding
Født: 1957
E-Mail: bjarnestolten@gmail.com
www.bjarnestolten.dk

Elvis Comic

Jeg har brug for DIN hjælp!

Mit navn er Elvis Comic, sidder i Kolding Byråd og stiller op til KV21.

Jeg er født i Hjørring, men flyttede til Kolding i 2000 og bor mere præcist i Harte. Jeg er uddannet inden for finans og arbejder til daglig som manager, driver forretning og er aktiv i en række organisationer og bestyrelser. Mit arbejde – privat og for partiet, giver masser af erfaring og forståelse for vores samfund. Jeg er ung og har stadig masser at lære, og det håber jeg du vil give mig lov til at fortsætte med.

 Jeg er medlem af Økonomiudvalget, Socialøkonomi- handicap- og hjælpemiddeludvalget og Teknik- og klimaudvalget. Ud over disse udvalg sidder jeg også i Handicaprådet samt i Brugerrådet for Naturstyrelsen, repræsentantskabet for TV SYD, Kolding Garden og ARF-Multimedier Lokalafdeling og hovedafdeling.

Jeg stiller op for Socialdemokratiet til KV21, fordi jeg brænder for at udvikle lokalpolitik, og ønsker at sætte Socialdemokratiske aftryk i de borgernære beslutninger.

Hvad brænder jeg for?

Økonomi – Kolding Kommunes økonomi har i mange år været presset. Der er brug for at revidere den økonomiske fordeling, hvor man i højere grad tilgodeser børn og unge samt de svage og ældre i vores samfund. Det er de områder, der gennem tiden har været allermest presset og udfordringen har ligget i, at mange af områderne har været underbudgetteret.

Socialområdet – det står mit hjerte meget nært. Jeg har siden starten af min politiske karriere interesseret mig for vores allersvageste borgere. Der er brug for at give området et økonomisk løft og samtidig er der brug for at understøtte de tilbud der allerede er etableret i kommunen, fx Folkekøkkenet. Jeg prioriterer at komme rundt og se og tale med borgere og institutioner på det sociale område, for du skal kende betingelserne og de mennesker og du skaber vilkår for i lokalpolitik. Drømmeønsket til næste valg er at reetablere det ”gamle” Folkekøkken og Regnbuen i Kolding. 

Uddannelse – For mig som ung lokalpolitiker er det utrolig vigtigt, at vores unge mennesker har et godt studiemiljø, både på studiet og uden for studiet. Campusområdet er en vigtig del af den satsning. Det er vigtig at vi fastholder de unge, efter endt uddannelse, sådan at de også kan være med til at udvikle vores kommune og det er samtidig med til at sikre og udvikle gode solide arbejdspladser i vores kommune.

Jeg håber på, at du vil hjælpe mig – at du vil vise mig din tillid.

Elvis Comic
Byrådsmedlem
Facebook: www.facebook.com/elvis.comic

Filip Bekic Bladt

Jeg hedder Filip, er 26 år og bor i Kolding med min kone Camilla. Jeg har boet i Kolding i stort set hele mit liv og arbejder til dagligt som pædagog på Harte skole, hvor jeg også er tillidsrepræsentant. Jeg blev Socialdemokrat, fordi jeg gerne ville gøre en forskel og fordi Socialdemokratiet er det parti, som for mig altid har haft de rigtige svar. I min tid i partiet har jeg altid været aktiv, først i to år som formand for vores DSU afdeling og siden 2019 som fællesledelseformand.

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg ved at jeg kan gøre en forskel. Jeg vil bygge bro og skabe en mere demokratisk inddragelse af både virksomheder, borgere og andre interessenter. For kun gennem en bedre dialog kan vi sikre de bedste løsninger for fremtidens Kolding Kommune. Denne dialog har manglet, både i forhold til det årlige budget, men i særdeleshed omkring større projekter som havnen og Marina city.

Min ambition for vores kommune er, at vi ikke træffer beslutninger henover hovedet på borgerne, men at vi i stedet inddrager dem. Derudover skal Kolding være foregangskommune på velfærdsområdet, vi skal sikre at der er de bedste forhold til vores børn, ældre og udsatte borgere. At være de bedste betyder ikke, at vores fokus skal være på at ligge øverst i nationale test. Nej vi skal være bedst når det handler om udvikling af mennesker, så borgerne får muligheden for at leve det liv de drømmer om.

Mit mål er også at Kolding skal være et kulturelt fyrtårn, så vi på den ene side får flere turister og skaber gode arbejdspladser. Men også bruger kulturen til at være mere nysgerrige og reflekterende over vores hverdag og den verden vi lever i. Kulturen skal både provokere, inspirere og forstyrre, så vi bliver klogere mennesker og gode samfundsborgere.

Det er for mig altafgørende at vi for alvor kommer i gang med at gøre vores kommune mere grøn. Vi halter for meget bag efter de andre kommune, når det kommer til klima og miljø. Vi bliver nødt til at have klare mål og retninger, i stedet for fine ord der ikke rykker noget i virkeligheden.

En stemme på mig er en stemme på hårdt arbejde og flid. Det er en stemme på fællesskab og at vi gennem samarbejde træffer de rigtige beslutninger for vores kommune. Jeg vil lytte og tage ansvar for at vi kan få Danmarks bedste kommune.

Filip Bekic Bladt
Bopæl: Kolding
Født: 06.01.1995
Mail: fbekic@hotmail.com
Tlf.: 25 60 72 82

Folmer Krogh

Da jeg stiller op til kommende byrådsvalg, er her en lille præsentation af mig selv. Mit navn er Folmer Krogh, jeg er 62 år gammel og gift med Lene på 29. år, sammen har vi en søn og en datter, som har beriget os med 4 børnebørn.

I min fritid har jeg en lille massageklinik på Pulzion i Kolding.

Jeg er født og opvokset på Knud Hansens vej i Sydvest Kvarteret i et socialdemokratisk hjem. Både min mor og far har været tillidsvalgte, så mit socialdemokratiske DNA er i orden, min gamle far Arne krogh stillede også op til et byrådsvalg i tidernes morgen, dog uden at blive valgt ind.

Min skolegang havde jeg på Riis Toft Skole, og efter endt 9. klasse i 1973 startede jeg først som arbejdsdreng og sidenhen lærling ved Laurids Knudsens maskinfabrik.

Jeg blev udlært i 1978 og allerede i 1981 blev jeg tillidsvalgt for de faglærte på fabrikken.

Tillidshvervene har fulgt mig hele mit voksenliv, hvor jeg også har taget min tørn i de forskellige idrætsforeninger, som jeg har været medlem af, både som træner og deltaget i det organisatoriske arbejde.

Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i mange år, og stemt på partiet i endnu flere.

I 2017 stillede jeg op til byrådsvalget, hvor jeg fik et meget fint personligt valg.

Hvis jeg er så heldig, at blive valgt ind i det nye byråd vil jeg gerne lægge mine kræfter i Idræt og Kultur, arbejde for de socialt udsatte (dem som ikke siger noget i debatten), kæmpe for at skabe bedre vilkår til udviklingshæmmede og deres pårørende, boligområdet og meget mere.

Ligeledes skal der kæmpes med næb og klør, for at få videregående uddannelser til Kolding. Her tænker jeg, trekantområdet har den største koncentration af industrivirksomheder i Danmark, så vi skal da have ingeniøruddannelser til Hansenberg, IBA og Designskolen, gerne i samarbejde med DTU. Det kan ikke passe vores unge mennesker skal til Aarhus, Odense eller andre større byer for at uddanne sig. Hvis vi først får videregående uddannelser til byen, er der også stor sandsynlighed for, at de bliver boende i området, vi kunne jo godt bruge mange flere tilflytter til vores by.

Jeg vil arbejde for et bredt samarbejde i de nye byråd sammen med de andre nyvalgte medlemmer fra Socialdemokratiet.

Jeg stiller mig gerne op til evt. spørgsmål, hvor jeg kan kontaktes enten på mobil eller mail.

Folmer Krogh
Bopæl: Kolding
Født: 1958
Mail: follekrogh@gmail.com
Tlf.: 25 60 72 82

Gerrit Toet

Jeg er specialarbejder og jeg har altid haft den holdning, at når man er over 60 år gammel, skal man skal passe sin have og ikke Koldings politiske beslutninger. Men, lige som gode gamle Jens Otto er man nødt til sige, at man har et standpunkt, til man tager et nyt: Havde Kragh en vis Aksel Larsen, han skulle forholde sig til i 1966, så er udviklingen i den danske befolkningssammensætning et faktum, man ikke kan benægte, og som vi skal forholde os til: I 2020 var 26 procent af befolkningen over 60 år gammel.

Og jeg har også altid haft den holdning, at de instanser, som tager de politiske beslutninger i samfundet, skal være et spejlbillede af selvsamme samfund – aldersmæssigt og erhvervsmæssigt.

Jeg er 66 år gammel og har hele min erhvervsaktive del af mit liv været fabriksarbejder. Og når jeg kigger på, hvordan byrådet i Kolding er sammensat, kan jeg ikke pege på mange af ”min slags”.

Nu synes jeg ikke det at være fabriksarbejder er en kvalifikation i sig selv, men det giver alligevel en vis indsigt i, hvordan en del af vores vælgere i Kolding oplever deres hverdag: Kolding er en produktionsby.

Og så kan jeg nævne, at jeg aldrig har været arbejdsløs i Danmark, at jeg har været tillidsmand på mit elskede Gori i 20 år, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i aktieselskabet Monberg&Thorsen, i SID´s/3F´s bestyrelse i sammenlagt 25 år og i Koldings byråd i otte år. Så jeg kan prale med en del erhvervserfaring.

Hvis jeg så ydermere tilføjer, at jeg har savnet byrådsarbejdet, siden jeg røg ud efter katastrofevalget i 2009, vil jeg mene, at jeg er en oplagt kandidat.

Jeg har ikke kun indsigten, erfaringen og lysten. Jeg har også tiden.

Gerrit Toet
Bopæl: Bjert
Født: 1954
Mail: gerrittoet@hotmail.com
Tlf: 29 64 31 71

Gitte Guldberg Spanier

Jeg har meldt mit kandidatur til byrådet, fordi jeg brænder for social lighed. Alle har ret til ordentlig og respektfuld støtte gennem livet, og vi må ikke gå på kompromis med hverken sundhed eller værdighed. Vi kan og skal gøre det bedre, og jeg mener, at vi kan gå i den rigtige retning ved at lytte til borgerne, det berører.

Når vi har lyttet, skal vi også handle, men det er vigtigt at vi handler ud fra det vi har hørt og ikke ud fra, hvad VI synes er bedst.

Jeg får ikke altid min vilje i første omgang, men så finder jeg bare en anden vej. Når jeg tror på noget – så går jeg langt for at nå mine mål.

Socialområdet er mit hjertebarn. Vi skal løfte skoler og institutioner. Helt konkret skal vi bl.a. have styrket inklusion med flere midler til eksempelvis bedre uddannelse til lærerne og vi skal tilføre flere ressourcer til specialområdet, så pædagogerne og lærerne får de fornødne midler til, at hjælpe disse børn på aller bedste

Det handler om flere hænder i institutionerne, så der bliver tid og rum til, at børn kan være børn

Vi skal prioritere flere varme hænder til vores ældre, så alle i kommunen kan vide sig sikker på, at de får en værdig alderdom.

Det er selvfølgelig ikke gratis, men jeg vil ikke acceptere, at økonomi sættes over nærvær og sund fornuft. Regeringen har givet mulighed for, at en del af mine mærkesager kan efterkommes, men ressourcerne risikerer at blive ædt op af administration. Jeg vil gøre alt for, at det ikke kommer til at ske i vores kommune.

Hvis Socialdemokratiet skal bestride flere stole i byrådet efter november, skal vi sætte et kampstærkt hold. Det skal jeg naturligvis være en del af, for med min baggrund som pædagog, har jeg arbejdet i både børnehave, SSP, socialpsykiatrien og behandlingsinstitutioner, og derfor kender jeg til mange borgeres situation – fra børn, unge og ældre til misbrugere og socialt udsatte. Derudover har jeg arbejdet på fabrik, i butik og siddet i bestyrelsen i Plejefamiliernes Landsforening, så jeg er en stærk kandidat med forståelse for mange områder.

Jeg har boet i Vamdrup næsten hele livet, og derfor ved jeg om nogen, at vores landsbyer der omkranser centerbyen Kolding ikke har fået det fokus, som de fortjener. Vi skal huske på, at vi som landsbyer har en væsentlig og central rolle for centerbyen og jeg vil gøre mit til, at der bliver sat fokus på disse roller. Kolding skal være en kommune, som andre kommuner ser op til.

Jeg er gift med Per, og tilsammen har vi seks børn, der alle er fløjet fra reden. Heldigvis er vi plejeforældre til et skønt søskendepar, og samtidig har vi seks dejlige børnebørn, så huset er altid fuldt af liv.

Jeg har altid været Socialdemokrat – og vi ved alle, hvad det betyder! Lad os komme i gang! Jeg er klar…

Gitte Guldberg Spanier
Bopæl: Vamdrup
Født: 1967
Mail: gitteguldberg@icloud.com
Tlf.: 31902120

Hamlaoui Bahloul

 Mit navn er Hamlaoui Bahloul Jeg er en 55 år, Jeg er gift med Birgit Uth og vi har fire skønne børn. Jeg arbejder til dagligt som Tolk i primært samarbejde med myndighederne. Jeg har nu siddet i Byrådet gennem 3 år, og jeg syntes det har været så spændende, at jeg har mod på at fortsætte 4 år endnu, hvis vælgerne syntes dette. Jeg sidder i 4 rigtig spændende udvalg, herunder Arbejdsmarkedsudvalget, Kulturudvalget, Seniorudvalget, samt Lokaldemokratiudvalget

Udviklingen af vores kommune skal tilbage på sporet

Kolding kommune ligger centralt i landet og vi kan og skal gøre os endnu mere attraktive for folk, der ønsker natur, ro, gode skoler, uddannelsessteder og et rigt lokalsamfund.

Mit hjerte brænder for at skabe bedre forhold inden for, arbejdsmarked, integration, børn, unge og ældre. Jeg har en del erfaringer fra både politisk- og bestyrelsesarbejde, som jeg kan trække på i min næste valgperiode. Dette bidrager med at jeg kan sikre god dialog og samarbejde med borgerne, i partiforeningen, i gruppen og ikke mindst i byrådet

Hamlaoui Bahloul
Bopæl: Kolding
Født: 1965
Mail: Tolk@mail.com
Telefon: 22380418

Jacob Bøegh

Kandidat til KV21

Til KV21 skal vi have et rødt flertal i Kolding byråd. Med over 18 års erfaring indenfor socialområdet, vil jeg som byrådsmedlem kombinere mine kompetencer med fornuft, forandring og ordentlighed, for at opnå gode resultater.

Jeg vil have særligt fokus på socialområdet, som jeg har indgående kendskab til gennem 13 år som socialpædagog i Kolding Kommune. Vi skal i Kolding kommune have fokus på at alle skal have værdig velfærd, og at ”ingen skal efterlades på perronen”. De kommunalt ansatte skal mødes af tillid og sikres ordentlige arbejdsbetingelser.

Jeg drives af at skabe positive forandringer sammen med andre. Jeg har således i flere situationer bestredet valgte tillidsposter bl.a. som tillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant i Social/seniorforvaltningens Medudvalg. Jeg kender derfor til hvordan det politiske niveau påvirker medarbejder og borger i Kolding Kommune. 

Siden 2015 har jeg været fuldtidsfrikøbt som faglig sekretær ved fagforeningen Socialpædagogerne. Et af mine fokusområder er det psykiske arbejdsmiljø blandt vores medlemmer. Vha. mit arbejde her, har jeg stor erfaring med at ”arbejde politisk” i en kommunal sammenhæng.

Som far til 2 fylder miljø/klimadebatten meget i min bevidsthed. Vi skal turde være ambitiøse i vores tilgang hertil. Som kommune skal vi inspirere til at klimadebatten bliver en fælles sag for alle borgere i Kolding.

Kulturlivet i Kolding er unikt, vi skal på tværs at de mange kultur og uddannelsessteder have fokus på at skabe større synergi og sammenhæng.

#Sammen om Kolding

Jane Bødskov Petersen

 • Jeg er 64 år gammel. Uddannet pædagog – arbejdet som leder i 10 år. Afsluttede mit arbejdsliv som konsulent på børne- og uddannelsesforvaltningen i 2019.
 • Jeg har været aktiv i studiebevægelse, boligbevægelse og fagbevægelse. Jeg har været formand for pædagogernes fagforening i Vejle-amt og medlem af BUPLs forretningsudvalg. Jeg har været en del af fællesbestyrelsen i socialdemokratiet i Kolding.
 • Jeg er analytisk – kreativ – god i både skriftlig og mundtlig kommunikation. Jeg er holdspiller, god til at samarbejde – jeg har politisk tæft.

Mit bud på politiske udfordringer i vores samfund generelt:

 • Større ulighed, med risiko for samfundsmæssige splittelse og tab af vores grundlæggende værdier som samfund. Vores velfærd er under pres. Vi gør det ikke godt nok, hverken for børn, ældre, syge og socialt udsatte. Vi har mistet evnen til at se helheder – vi arbejder i søjler – vi reparerer i stedet for at forebygge.

Mit bud på politiske udfordringer i Kolding kommune.

Infrastruktur – byudvikling – sammenhæng

Vi skal sikre, at vi har en sammenhængende kommune med en infrastruktur, hvor alle borgere har lige rettigheder og velfærd. Vi skal anerkende de forskelle og potentialer der er, med fokus på bæredygtighed, biodiversitet og sanselighed.  Vi skal inddrage kulturinstitutioner, uddannelsessteder og erhvervsliv som væsentlige aktører omkring kommunens udvikling. Det skal handle om det levede liv i alle hjørner af kommunen.

Fokus: Æstetik – Rekreative områder – trafik – parkering – sikker skolevej.

Velfærd:

Børn: Barnet starter sit liv i den familie, det fødes ind i. Hvis alle børn skal sikres den bedst mulige start, skal sundhedspleje, daginstitution og dagpleje have et tæt samarbejde og igangsætte støtteforanstaltninger i de familier, hvor der er behov for dette. Dertil skal være de nødvendige ressourcer.

Fokus: Flere pædagoger – ro omkring økonomien – tid og rum til, på den enkelte institution, at implementere den pædagogiske læreplan.

Skole: Kolding kommune er kendt for at have et velfungerende skolevæsen, hvor der opnås rigtig gode resultater for eleverne. Der skal fortsat ske udvikling af folkeskolen, så de kommunale folkeskoler kan konkurrere med de private skoler på kvalitet, inddragelse og medbestemmelse for både børn og forældre.

Fokus: Den gode overgang fra institution til skole – rettigheder, inddragelse og medbestemmelse på alle niveauer.

Ældre: De gamle, ældre og deres pårørende skal have tillid til at Kolding kommune leverer den hjælp der er brug for, uanset det er hjælpemidler, hjemmehjælp eller en plejehjemsplads. De styrende værdier skal være omsorg, værdighed og livskvalitet.

Fokus: Kun nødvendig og relevant dokumentation –  velfærdsteknologi – kompetenceudvikling.

Jane Bødskov Pedersen
Bopæl: Bramdrupdam
Mail: Jane-petersen@live.dk
Tlf: 30306599

Michael Jørgensen

Jeg er 49 år og bosiddende i Skanderup 6640 Lunderskov. Til daglig kører jeg kranbil ved Marius. Jeg sidder i 2 bestyrelser i 3F, afdelingsbestyrelsen og i transport og service.

Jeg stiller op til kv21, fordi jeg tror på jeg kan gøre en forskel og være med til at udvikle vores kommune, derudover mener jeg der mangler flere fra det pulserende arbejdsmarked i byrådet. Jeg har 3 kerneområder jeg vil arbejde med: miljø og teknik, bedre infrastruktur i hele kommunen, det være sig veje og cykelstier, der kan tiltrække flere virksomheder og arbejdspladser og forhåbentlig flere nye tilflyttere og bosætning. Social og ældre området, der kan gøres rigtig meget på disse områder for både borgere og ansatte, mere tryghed for borgere og ansatte.

Veteran politik skal vi have mere fokus på, da vi har rigtig mange veteraner i kommunen. Bedre vilkår og måske et fast værested eller veteran hjem. Alt i alt skal vi have større vækst, både tiltrækning af nye virksomheder, flere arbejdspladser, mere tilflytning og bosætning, til gavn for vores kommune.

Alt dette kan jeg ikke gøre selv, men skal ske på tværs af partierne, i byrådet og ikke mindst ved at lytte til borgerne og deres gode forslag og input.

Vi kan langt mere sammen.

Michael Jørgensen
Bopæl: Lunderskov
Født: 1971
Mail:michaeljoergensen08@gmail.com
Tlf: 26144776

Per Bødker Andersen

Jeg vil gerne præsentere familien Kolding bestående af: Klara 5 år, Ole 12, far Lars og mor Dorthe,  bedstemor Ingrid og bedstefar Niels samt familiens hund Gunnar.

Klara elsker at lege med sine gode venner i børnehaven. Hun fortæller tit sine forældre, at hun synes, pædagogerne har meget travlt

 • Minimumsnormeringer for børnehaver og vuggestuer er starten på en god og tryg udvikling for vores børn.

Ole går til fodbold og er netop begyndt at sejle havkajak på fjorden. Det betyder meget for Ole, at han både får nye venner og har mulighed for at drømme om noget større i sportens verden.

 • Oles ønsker og drømme er gjort muligt af gode faciliteter med frivillige ildsjæle. Det vil jeg gerne udvikle yderligere.

Lars og Dorthe har hus i sydvestkvarteret, og trives med godt naboskab i en velfungerende bydel. De har altid ønsket at skabe deres eget.

 • Der skal være plads til både privat byggeri og boligforeninger i hele kommunen. Vi ved, at blandet byggeri skaber en attraktiv kommune.

Dorthe blev for 1 år siden opsagt. Siden har hun været på efteruddannelse og er netop startet som områdeansvarlig på et lager i sydbyens velfungerende industrikvarter. Hver morgen står hun nu op og glæder sig til en god arbejdsdag sammen med nye kolleger.

 • Erhvervslivet, uddannelse og efteruddannelse er en forudsætning for vækst – og ikke mindst skattekroner at betale det med. I Kolding er vi i særklasse. Jeg synes, vi skal være verdensklasse.

Lars er kørende sælger. Han besøger mange kunder i mange byer. Han er stolt af sin by men oplever ofte, at de trafikale udfordringer i hjemkommunen koster ham tid.

 • Jeg vil gerne give de trafikale udfordringer i og omkring Kolding større opmærksomhed. Det er tid til at tænke nye løsninger. Både af hensyn til miljøet, erhvervslivet og byens borgere.

Ingrid og Niels er pensionister i god form. På nittende år bor De i deres nyisolerede parcelhus i omgivelser, hvor naturen er smuk, og cykelstierne skaber liv og glæde omkring dem.

De har talt om, hvor betryggende det er, at de kan få kvalificeret hjemmehjælp hvis behovet opstår. Og de glæder sig over, at deres tidligere nabo har fået en god plejehjemsplads.

 • Det er afgørende for mig, at vi kan tilbyde plejehjemsgaranti og hjemmehjælp med kendte ansigter. Det er respektfuldt og skaber tryghed for både ældre, deres familier og pårørende.

Sådan vil jeg gerne være på hold med Birgitte ved det kommende kommunalvalg.

Per Bødker Andersen
Kirkely 13 – 6000 Kolding
per@bodker.org
40191500

Poul Erik Jensen

Præsentation af regionskandidat – Nr. 10 på den Socialdemokratiske liste

Jeg er parat til at give den en skalle i regionsrådet.

Derfor håber jeg på din opbakning, når vi skal lave den socialdemokratiske opstillingsliste.

Tryghed er et nøgleord, som har stor betydning for os alle sammen, når vi bliver syge eller kommer ud for et uheld, så skal hjælpen være der.

I regionen har vi blandt andet ansvar for, at vi har et tip top moderne sundhedsvæsen. Velfungerende sygehuse, hvor vi kan få den bedste behandling – uanset om der er tale om sygdom eller ulykker.

Tryghed er også hurtig hjælp. Det skal blive endnu bedre. Ikke mindst ved en forbedring af den præhospitale indsats. Det har naturligvis stor betydning, at ambulancen hurtigt kan være fremme. Men det er lige så vigtigt, at akutbiler eller lægebiler hurtigt kan være fremme og sikre behandling indtil ambulancen er fremme. Det skaber både tryghed og det begrænser samtidig eventuelle skader.

I regionen beskæftiger man sig også med miljøoprensning efter nogle af de store forureninger, ligesom regionerne også har indflydelse på en lang række andre områder som bl.a. uddannelse og arbejdsmarked.

Jeg håber at kunne (vil) være med at styrke Socialdemokratiet, så vi får en socialdemokratisk ledet region.

I første omgang beder jeg om din støtte til mit kandidatur. 

Giv mig din stemme – jeg lover at gøre mit bedste.

Du kan også se min video på min facebookside :

https://www.facebook.com/poulerik.jensen.794/videos/1552034494980522

Med venlig hilsen
Poul Erik Jensen

Poul Fremmelev

Jeg hedder Poul Fremmelev og stiller mig nu til rådighed for Socialdemokratiet ved KV21, for hermed at komme tættere på min hjemkommune og være aktiv i udvikling af politik for og sammen med de mennesker, jeg er tæt på.

Har boet i Kolding siden 1979 og i Vonsild siden 1992.  Er uddannet lærer og har været skoleleder i Sønderjylland og Kolding Kommune igennem 25 år. Jeg er gift, har 2 voksne børn og 2 børnebørn.

Mit skolelederjob, politisk arbejde og foreningsarbejde har givet mig stor erfaring med ledelse og personaleudvikling. Jeg har i mange år været medlem af Socialdemokratiet og har været formand for Fællesledelsen i Kolding kredsene.

I 2017 blev jeg valgt ind i Regionsrådet og er medlem af Sundhedsudvalget og Anlægs – og Innovationsudvalget. Jeg er Regionsrådets repræsentant i Nationalpark Vadehavet og bestyrelsesmedlem i det Syddanske EU-kontor.

Jeg er bestyrelsesmedlem og frivillig leder i Kolding KFUM Atletik & Motion og bestyrelsesmedlem i DGI Sydøstjylland.

Jeg er specielt interesseret i følgende områder i det kommunal politiske arbejde:

En samlende social – og Børne/unge politik, som giver alle børn og unge en god start på livet og giver dem mod på livet. Der skal fremadrettet satses mere, for at udvikle Koldings position, som en god kommune for børn og unge.

Fritids og – idrætsområdet er særdeles vigtigt for alle. Vi skal hjælpe vores mange dygtige foreninger, så de kan koncentrere sig om at skabe fællesskaber. Vi politikere skal hjælpe med faciliteter og praktisk støtte.

Jeg vil arbejde for, at forbedre og udvikle vores seniorområde. Her oplever jeg, at der er brug for en større indsats, så vi støtter dem, der har været med til at bygge vores velfærdssamfund op. Vi skal kunne hjælpe bedre med rengøring, personlig pleje og god mad. Men vi skal også sikre os, at vi har et utal af gode 60+ tilbud i lokalområdet.

Jeg vil arbejde for en mere sammenhængende plan for bymidten i Kolding, men også i vores 3 centerbyer – Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov.  Vi skal blive bedre til at planlægge, hvor vi vil have boliger, grønne områder, bedre fordeling af trafik og cykelstier mm.

Jeg håber på, at I vil vise mig jeres tillid og stemme på mig. Jeg vil tilbyde stor arbejdsindsats og lydhørhed.

Poul Fremmelev (1957)
Hjarupvej 46E, Vonsild  6000 Kolding  28551539
poulfremmelev@gmail.com                          
se video på:    https://www.facebook.com/poul.fremmelev

Vibeke Boisen Brandhof

Jeg er en erfaren fagforeningspolitiker gennem 13 år, som har lyst til mere politik. Og gerne vil være med til at præge den samtid, vi lever i.

For mig er det vigtigt at vi fortsat har fokus på den grønne omstilling. Vi er rigtig godt på vej med indmeldelsen i Realdanias DK2020 projekt, der jo går ud på at vi skal være CO2 neutrale senest i 2050 med konkrete delmål undervejs. Vi SKAL i mål, og det vil jeg arbejde hårdt for vi kommer.

Jeg er optaget af, at der er styr på økonomien i Kommunen. En god økonomi er forudsætningen for, at vi kan lave de tiltag, vi gerne vil, og en sikkerhed for at vi kan holde hånden under de svageste i vores samfund. Vi skal være en kommune der tager godt hånd om vores borgere fra vugge til grav.

Kulturlivet – eller manglen på samme i denne coronatid, har virkelig vist sit værd. Vi skal have et blomstrende kulturliv. Kulturen er den lim, der binder os sammen som mennesker. Kulturen er afgørende for at vi kan tiltrække nye borgere til vores dejligt Kolding. Og afgørende for, om man får lyst til at blive hængende.

Vi skal være et byråd der arbejder for hele kommunen. Jeg bor selv i Kolding, men har stærke rødder til Christiansfeld, hvor min mand stammer fra. Men vi skal selvfølgelig tilgodese alle borgere. Vi har faktisk fået nemmere ved den del i forhold til den øgede digitalisering, som har været en nødvendighed under nedlukningen

Vi skal udvikle lokaldemokratiet. Vi skal udnytte de nye teknologier vi har lært os under corona, som giver mulighed for en ny måde at styrke og udvikle lokaldemokratiet.

Jeg mener at kunne gøre en forskel for økonomien, den grønne dagsorden og  kulturlivet. Derfor ønsker jeg at stille mig til rådighed på kandidatholdet til byrådsvalget 2021.

Præsentationsvideo https://youtu.be/9VCckgzQrU4

Vibeke Boisen Brandhof
Bopæl: Brandorffsvej 2, Kolding
Født: 1968
Mail: brandhof@live.dk
Tlf.: 50452128